Werkwijze Talentfabriek010

Talentfabriek010 gebruikt de methode van oplossingsgericht werken. Daarbij zijn we geïnspireerd door de presentiebenadering, gebasseerd op de presentietheorie van Andries Baart. Het theoretische model wat aan de werkwijze van Talentfabriek010 ten grondslag ligt is de theorie van gepland gedrag van Ajzen en Fishbein.

Dit betekent dat wij onze deelnemers respecteren en waarderen. Door naast hen te staan leren wij hen beter kennen en kunnen we op een effectieve wijze rekening houden met verschillende achtergrond variabelen die invloed hebben op hun zelfvertrouwen, de verwachtingen die zij van zichzelf en van hun omgeving hebben en hen successen laten ervaren. Alleen door het ervaren van succes, krijgen mensen ‘zin’ om zich verder te ontwikkelen en nieuwe doelen te stellen, omdat ze de positieve effecten ervan (waardering, trots, behoren tot een nieuwe groep) ‘ervaren’ .

Hoe Talentfabriek010 dat aanpakt wordt duidelijk in het model ‘Werk als Middel’. Hierin doorlopen de deelnemers 4 stappen, iedereen op zijn eigen tempo en niet iedereen alle vier.

 

Laagdrempelige activering

Dit is de eerste stap in het model van Talentfabriek010. Wijkbewoners komen binnenlopen uit nieuwsgierigheid, komen voor de gezelligheid en  om andere mensen te ontmoeten.

Vrijwilligerswerk

Als wij zien dat iemand vaker komt, dan wordt deze persoon benaderd met de vraag of hij/ zij vrijwilliger wil worden. Er volgt een intake en er worden afspraken gemaakt over dagen of dagdelen waarop iemand komt.

Opleiding/ stage

Aan alle vrijwilligers wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de entreeopleiding die wij in samenwerking met roc Zadkine aanbieden. De vrijwilligers worden stagiaire en gaan één dag in de week naar school. De rest van hun onderwijsuren volgen zij tijdens hun praktijkstage in één van de ateliers van Talentfabriek010. Elk jaar start er 2 keer een klas van Talentfabriek010 met tenminste tien studenten. Talentfabriek010 betaalt de opleiding en biedt de praktijkstage plaatsen. Het opleidingstraject is in het najaar van 2015 gestart,  24 vrouwen deelnemers hebben inmiddels sinds 2015 een diploma gehaald en 28 deelnemers volgen op dit moment de opleiding. 10 september 2017 start er een nieuwe groep, als je nog mee wil doen, neem dan contact op met post@talentfabriek010.nl.

Werk

Er zijn verschillende mogelijkheden voor deelnemers van Talentfabriek010 om uit te stromen:

  • via bedrijven die vacatures hebben en de mensen van Talentfabriek010  in dienst nemen. De oud-deelnemers worden desgewenst nog een half jaar begeleid door Talentfabriek010.
  • De deelnemers gaan een leerwerk traject in bij een bedrijf wat hen een contract aanbiedt.
  • De deelnemers starten een eigen onderneming met steun van Talentfabriek010. Zij kunnen dit doen als ondernemer of in een franchise-constructie waarbij ze op de payroll bij Talentfabriek010 komen en de leiding krijgen over één van de locaties van Talentfabriek010.

 

Het is vooral de laatste optie die succesvol blijkt te zijn: inmiddels zijn er 8 oud-deelnemers uitgestroomd naar een eigen (franchise) onderneming onder de paraplu van Talentfabriek010. Deze wijkondernemingen werken vervolgens weer volgens hetzelfde concept en betrekken wijkbewoners bij de dagelijkse bedrijfsvoering om hen een kans te geven uit hun isolatie te komen, een vak te leren, een opleiding te volgen en weer plannen voor de toekomst te maken.