Wijkateliers

Talentfabriek010 heeft 3 naaiateliers in de stad en een start-up in De Wasserij. In deze naaiateliers wordt vooral met restmateriaal gewerkt. Hiermee produceren we hoogwaardige producten zoals voor het label Beat the Dag, Ecogoodies en Oxius. Daarnaast werken we voor een aantal kleinere opdrachtgevers. In 2019 en 2020 zijn we begonnen met het concept start-up, waarbij deelnemers worden ondersteunt om met behulp van opdrachten die via Talentfabriek010 komen, als zelfstandig ondernemer te starten. Ondernemen is een hele positieve prikkel: je maakt iets wat andere willen hebben. Dat is directe waardering. We betrekken onze deelnemers bij elk onderdeel, ook de prijsstelling. De wetenschap dat de opbrengsten worden geïnvesteerd in hun eigen ontwikkeling is heel motiverend.

We richten ons in de wijkondernemingen op de doelgroep mensen die nog nooit eerder hebben gewerkt, geen (in Nederland erkende) diploma’s hebben en de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. Het is een doelgroep die al zolang in de bijstand zit, dat de gemeente hen niet kansrijk acht om ooit nog aan het werk te komen. Voor hen heeft de gemeente geen aanbod van werktrajecten en opleidingen. In de wijkateliers van Talentfabriek010 bieden we deze mensen een netwerk, de kans om aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken en voor sommigen om zelfs een opleiding te volgen. De wijkondernemingen zijn gelegen in de wijken met veel inwoners waar de gemeente geen aanbod voor heeft. Juist voor deze doelgroep is het heel moeilijk om zelf een ontwikkeltraject te organiseren: zonder geld, zonder netwerk en vaak een beperkte mobiliteit.

De coördinator van de wijkateliers is Barbara Dorleijn, Barbara@talentfabriek010.nl
Je vindt onze naaiateliers op de volgende locaties:

Wijkatelier Feijenoord
Persoonsstraat 132
3071 EK Rotterdam

Wijkatelier Lombardijen
Pirandellostraat 41
3076 KW Rotterdam

Wijkatelier Crooswijk
Goudse Rijweg 651a
3031 CG Rotterdam

Zainab in De Wasserij (start-up)
Sint-Agathastraat 54
3037 SH Rotterdam