SynUP

SynUP is een platform voor sociale producenten die enerzijds een circulair product of dienst bieden en anderzijds een maatschappelijke doelstelling hebben.

Door samen te werken en kennis op het gebied van acquisitie, productontwikkeling en PR & communicatie te delen, kunnen kleine sociale producenten samen grotere opdrachten accepteren en zodoende hun continuïteit in de productiecapaciteit vergroten. 

Kleinschalige sociale naaiateliers hebben vaak niet de capaciteit en alle kennis in huis voor zowel de sociale begeleiding van hun deelnemers als voor de commerciële exploitatie van hun ateliers. SynUP biedt deze ateliers een netwerk met de kennis om producten te ontwikkelen die passen bij de doelgroep, daar afnemers bij te vinden of zelfs vanuit potentiële opdrachtgevers mee te denken over mogelijkheden om producten te ontwikkelen op basis van hun vraag.

Ben je impactondernemer met een kleinschalig sociaal naaiatelier en wil je gezamenlijk acquireren kennis delen op het gebied van productontwikkeling en marketing. Of heb je een circulair merk en wil je meer weten over de mogelijkheid om lokaal te produceren en impact te maken door sociale arbeid te creëren neem contact op met SynUP voor meer informatie.