Meer over Talentfabriek010

Talentfabriek010 biedt een plek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor de gemeente en welzijnsorganisaties geen passend aanbod hebben. Denk aan statushouders, zorgmijders en stagiaires van Zadkine die vaak moeite hebben met de Nederlandse taal en geen stage- of werkplek kunnen vinden. Wij willen voorkomen dat deze mensen tussen wal en schip raken en geïsoleerd thuis komen te zitten. Daarom biedt Talentfabriek010 hen op een laagdrempelige manier een plek waar ze welkom zijn, gewaardeerd worden en een netwerk kunnen opbouwen.

SOCIALE ONDERNEMING

Veel van onze deelnemers leven geïsoleerd en armoede. Dat maakt het voor hen moeilijk om zelf aan hun eigen ontwikkeling te blijven werken. Plekken waar zij nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe vaardigen leren zijn belangrijk. Ieder mens wil leren en vooruit. Dat maken we mogelijk in onze wijkondernemingen. Talentfabriek010 maakt geen aanspraak op gemeentelijke subsidie omdat wij geen trajecten aanbieden. We financieren onze activiteiten met de inkomsten uit onze wijkondernemingen. Het ondernemen is voor ons niet alleen een manier om inkomsten te verwerven. We voorzien daarmee belangrijke randvoorwaarden voor onze deelnemers, zoals waardering en maatschappelijke participatie.

DE 4 FASES

De wijkondernemingen zijn laagdrempelige plekken voor onze deelnemers waar ze een netwerk hebben, gewaardeerd worden en aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken. In 4 fases begeleiden we hen naar een betaalde werkplek. Hoe gaan we te werk?

  • In fase 1 komen onze deelnemers kennismaken en kijken we of de activiteiten en de sfeer in de wijkateliers bij ze passen.
  • In fase 2 wordt iemand vrijwilliger, maken we afspraken en een plan voor de persoonlijke ontwikkeling. Door de deelnemers kleine succeservaringen te geven proberen we ze te helpen hun grenzen te verleggen en steeds grotere doelen te stellen.
  • In fase 3 bieden we de deelnemer een MBO-1 opleiding aan: ze worden stagiaire, gaan één dag in de week naar school en lopen 16 uur in de week stage in de wijkonderneming.
  • In fase 4 bieden we onze deelnemers een betaalde werkplek aan en kunnen ze nog een paar jaar binnen Talentfabriek010 werkervaring opdoen en een opleiding volgen.

Meer weten: post@talentfabriek010.nl